Ενημερώσεις στις πολιτικές διαφημίσεων της Google για παιδιά και εφήβους (Δεκέμβριος 2023)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Δεκέμβριο του 2023 θα ενημερώσουμε τη γλώσσα σε ορισμένες από τις πολιτικές διαφημίσεων της Google για παιδιά και εφήβους, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια. Δεν υπάρχουν αλλαγές επιβολής.

Διαφημίσεις και περιεχόμενο ειδικό για παιδιά

  • Θα αναδιοργανώσουμε και θα αναθεωρήσουμε τη διατύπωση στις κατηγορίες περιορισμένης πρόσβασης και στην ενότητα για το απαγορευμένο περιεχόμενο, για λόγους σαφήνειας και εναρμόνισης με την πολιτική μέτρων προστασίας για παιδιά όσον αφορά την προβολή διαφημίσεων.

Μέτρα προστασίας για παιδιά όσον αφορά την προβολή διαφημίσεων

  • Θα προσθέσουμε ένα νέο άρθρο στο Κέντρο βοήθειας του Google Ads, για να διευκολύνουμε την εύρεση και την κατανόηση των υπαρχόντων μέτρων προστασίας για παιδιά όταν εμφανίζουμε διαφημίσεις.

Μέτρα προστασίας για εφήβους όσον αφορά την προβολή διαφημίσεων

  • Θα αναθεωρήσουμε τη διατύπωση για λόγους σαφήνειας και για να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια με τις άλλες πολιτικές μας.

(Δημοσιεύτηκε στις 14 Νοεμβρίου 2023)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού