Nội dung cập nhật đối với chính sách Nội dung không phù hợp (tháng 2 năm 2024)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 2 năm 2024, Google sẽ cập nhật chính sách Nội dung không phù hợp để làm rõ định nghĩa về Sự kiện nhạy cảm.

"Sự kiện nhạy cảm" là sự kiện hoặc diễn biến không lường trước được, tạo ra rủi ro đáng kể đối với khả năng của Google trong việc cung cấp thông tin chất lượng cao, phù hợp và sát thực tế, đồng thời giảm nội dung thiếu tế nhị hoặc mang tính trục lợi trong các tính năng kiếm tiền nổi bật. Khi một Sự kiện nhạy cảm xảy ra, chúng tôi có thể thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết những rủi ro này.

Ví dụ về Sự kiện nhạy cảm bao gồm các sự kiện có tác động đáng kể về mặt xã hội, văn hoá hoặc chính trị, chẳng hạn như tình huống khẩn cấp về dân sự, thiên tai, tình huống khẩn cấp về sức khoẻ cộng đồng, khủng bố và các hoạt động liên quan, xung đột hoặc hành động bạo lực trên diện rộng

Ví dụ về nội dung chúng tôi nghiêm cấm (chưa đầy đủ):

  • Những sản phẩm hoặc dịch vụ trục lợi, xem nhẹ hoặc dung thứ cho Sự kiện nhạy cảm, bao gồm cả việc tăng giá bất hợp lý hoặc thổi phồng giá hơn mức thực tế nhằm ngăn chặn/hạn chế khả năng tiếp cận nhu yếu phẩm; bán những sản phẩm hoặc dịch vụ có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu trong thời gian diễn ra một sự kiện nhạy cảm
  • Sử dụng từ khoá liên quan đến một sự kiện nhạy cảm để tìm cách tăng thêm lưu lượng truy cập
  • Tuyên bố rằng nạn nhân của một sự kiện nhạy cảm phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch xảy ra với họ hoặc có hành vi tương tự nhằm đổ lỗi cho nạn nhân; tuyên bố rằng nạn nhân của một sự kiện nhạy cảm không đáng được bồi thường hoặc hỗ trợ; tuyên bố rằng nạn nhân ở một số quốc gia phải chịu trách nhiệm hoặc đáng phải gánh chịu tình trạng khủng hoảng sức khoẻ cộng đồng toàn cầu

(Đăng vào ngày 9 tháng 1 năm 2024)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính