Uppdatering av policyn för olämpligt innehåll (februari 2024)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I februari 2024 uppdaterar Google policyn för olämpligt innehåll för att förtydliga definitionen av känsliga händelser.

En känslig händelse är en oförutsedd händelse eller händelseutveckling som på ett betydande sätt försämrar Googles möjlighet att tillhandahålla relevant och sanningsenlig information av hög kvalitet samt minska förekomsten av okänsligt eller exploaterande innehåll i tydligt framhävda och intäktsgenererande funktioner. Vi kan vidta ett flertal olika åtgärder för att motverka dessa risker i samband med känsliga händelser.

Exempel på känsliga händelser är händelser med betydande social, kulturell eller politisk inverkan, som nödsituationer, naturkatastrofer, folkhälsorelaterade nödsituationer, terrorism och relaterade aktiviteter, konflikter eller våldshandlingar som involverar stora grupper av människor.

Exempel på vad som inte är tillåtet (inte uttömmande):

  • produkter och tjänster som exploaterar, förnekar eller förespråkar den känsliga händelsen, inräknat uppblåsta eller artificiellt höjda priser som förhindrar/begränsar tillgång till viktiga förnödenheter, försäljning av produkter eller tjänster på vilka efterfrågan är större än tillgången under en känslig händelse
  • användning av sökord relaterade till en känslig händelse i syfte att generera ytterligare trafik
  • påståenden som gör gällande att offer för en känslig händelse själva var ansvariga för det som drabbade dem eller liknande förekomster av skuldbeläggning av offer, påståenden som gör gällande att offer för en känslig händelse inte förtjänar gottgörelse eller stöd, påståenden som gör gällande att offer från särskilda länder var ansvariga för eller förtjänade en global folkhälsokris.

(Upplagt den 9 januari 2024)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny