Aktualizácia pravidiel proti nevhodnému obsahu (február 2024)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Vo februári 2024 spoločnosť Google aktualizuje pravidlá proti nevhodnému obsahu s cieľom upresniť definíciu citlivých udalostí.

Citlivá udalosť je nepredvídaná udalosť alebo vývoj s významným ohrozením schopnosti spoločnosti Google poskytovať vysoko kvalitné, relevantné a overené informácie a redukovať necitlivý alebo zneužívajúci obsah vo význačných a speňažených funkciách. Počas citlivej udalosti môžeme v reakcii na tieto riziká prijať rôzne opatrenia.

Medzi príklady citlivých udalostí patria udalosti s významným sociálnym, kultúrnym alebo politickým vplyvom, ako sú civilné núdzové stavy, prírodné katastrofy, núdzové stavy týkajúce sa verejného zdravia, terorizmus a súvisiace aktivity, konflikty alebo hromadné násilné činy.

Príklady toho, čo zakazujeme (neúplný zoznam):

  • výrobky alebo služby, ktoré zneužívajú, popierajú alebo schvaľujú citlivú udalosť vrátane požadovania neúmernej finančnej úhrady a umelého zvyšovania cien, ktoré znemožňuje alebo obmedzuje prístup k dôležitému tovaru; predaj výrobkov alebo služieb, ktorých môže byť nedostatok pre dopyt počas citlivej udalosti;
  • používanie kľúčových slov súvisiacich s citlivou udalosťou v snahe dosiahnuť vyššiu návštevnosť;
  • tvrdenia, že obete citlivej udalosti sú za svoju tragédiu zodpovedné samy, alebo podobné prípady obviňovania obetí; tvrdenia, že obete citlivej udalosti si nezaslúžia nápravu alebo podporu; tvrdenia, že obete z určitých krajín boli zodpovedné za globálnu krízu v oblasti verejného zdravia alebo si ju zaslúžia.

(Uverejnené 9. januára 2024)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka