Aktualizacja zasad dotyczących nieodpowiednich treści (luty 2024 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

W lutym 2024 r. zaktualizujemy zasady dotyczące nieodpowiednich treści, aby doprecyzować definicję zdarzenia o charakterze wrażliwym.

„Zdarzenie o charakterze wrażliwym” to niespodziewana sytuacja lub niespodziewane wydarzenie, w przypadku których dostarczanie przez Google rzeczowych, prawdziwych informacji o wysokiej jakości przy jednoczesnym ograniczaniu treści o charakterze niewrażliwym i eksploatacyjnym w popularnych funkcjach oraz funkcjach umożliwiających zarabianie może być znacznie utrudnione. Jeśli wystąpi zdarzenie o charakterze wrażliwym, możemy podejmować różne działania, aby na takie ryzyko odpowiedzieć.

Przykłady zdarzeń o charakterze wrażliwym obejmują zdarzenia o istotnym wpływie społecznym, kulturowym lub politycznym, takie jak sytuacja nadzwyczajna, klęska żywiołowa, zagrożenie zdrowia publicznego, terroryzm i działania z nim związane, konflikty zbrojne lub masowe akty przemocy.

Co jest niedozwolone (wybrane przykłady):

  • Produkty lub usługi, które wykorzystują, negują bądź pochwalają zdarzenie o charakterze wrażliwym, w tym manipulowanie cenami lub sztuczne zawyżanie cen skutkujące blokowaniem albo ograniczaniem dostępu do artykułów niezbędnych do życia; sprzedaż produktów lub usług, których dostępność na rynku nie zaspokaja popytu po wystąpieniu zdarzenia o charakterze wrażliwym.
  • Używanie słów kluczowych powiązanych ze zdarzeniem o charakterze wrażliwym w celu zwiększenia ruchu na stronie.
  • Twierdzenie, że ofiary zdarzenia o charakterze wrażliwym są odpowiedzialne za jego wywołanie, lub podobne stwierdzenia obwiniające ofiary; twierdzenie, że ofiary zdarzenia o charakterze wrażliwym nie zasługują na pomoc lub rekompensatę skutków takiego zdarzenia; twierdzenie, że ofiary globalnego kryzysu zdrowotnego pochodzące z określonych krajów odpowiadają za jego wywołanie lub na niego zasłużyły.

(Data opublikowania: 9 stycznia 2024 r.)

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne