Ενημέρωση της πολιτικής ακατάλληλου περιεχομένου (Φεβρουάριος 2024)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Φεβρουάριο του 2024, η Google θα ενημερώσει την πολιτική ακατάλληλου περιεχομένου, προκειμένου να διευκρινιστεί ο ορισμός των Ευαίσθητων συμβάντων.

"Ευαίσθητο συμβάν" είναι ένα απρόβλεπτο συμβάν ή μια εξέλιξη που δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο για τη δυνατότητα της Google να παρέχει υψηλής ποιότητας, συναφείς πληροφορίες και πραγματικά στοιχεία, καθώς και να περιορίζει περιεχόμενο που είναι αδιάκριτο ή έχει ως σκοπό την εκμετάλλευση σε ορατές λειτουργίες και λειτουργίες δημιουργίας εσόδων. Στη διάρκεια ενός Ευαίσθητου συμβάντος, ενδέχεται να προβαίνουμε σε μια ποικιλία ενεργειών για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.

Παραδείγματα Ευαίσθητων συμβάντων περιλαμβάνουν συμβάντα με σημαντικό κοινωνικό, πολιτισμικό ή πολιτικό αντίκτυπο, όπως έκτακτα περιστατικά πολιτικής προστασίας, φυσικές καταστροφές, έκτακτα περιστατικά δημόσιας υγείας, τρομοκρατικές ενέργειες και σχετικές δραστηριότητες, συγκρούσεις ή πράξεις μαζικής βίας.

Παραδείγματα αυτών που απαγορεύονται (ενδεικτικά):

  • Προϊόντα ή υπηρεσίες που εκμεταλλεύονται, παραβλέπουν ή ανέχονται το Ευαίσθητο συμβάν, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής αύξησης ή τεχνητής διόγκωσης τιμών που απαγορεύει/περιορίζει την πρόσβαση σε ζωτικές προμήθειες ή πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που ενδέχεται να βρίσκονται σε ανεπάρκεια σε σχέση με τη ζήτηση που προκύπτει κατά τη διάρκεια ενός ευαίσθητου συμβάντος
  • Χρήση λέξεων-κλειδιών που σχετίζονται με ένα ευαίσθητο συμβάν, με την επιδίωξη να προκύψει επιπλέον επισκεψιμότητα
  • Ισχυρισμοί ότι τα ίδια τα θύματα ενός ευαίσθητου συμβάντος ευθύνονται για την τραγωδία που υπέστησαν ή για παρόμοιες περιπτώσεις όπου κατηγορείται το θύμα, ισχυρισμοί ότι τα θύματα ενός ευαίσθητου συμβάντος δεν αξίζουν αποκατάσταση ή υποστήριξη, ισχυρισμοί ότι τα θύματα από συγκεκριμένες χώρες ήταν υπεύθυνα για μια παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας ή τους άξιζε η κρίση αυτή

(Δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου 2024)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού