Актуализация на правилата относно неподходящо съдържание (февруари 2024 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През февруари 2024 г. Google ще актуализира правилата относно неподходящо съдържание, за да поясни определението за деликатни събития.

„Деликатно събитие“ е непредвидено събитие или развитие, което създава значителен риск за способността на Google да предоставя висококачествена, подходяща и достоверна информация, както и да намалява безчувственото или експлоатиращо съдържание във видими и създаващи възможност за приходи функции. По време на деликатно събитие е възможно да предприемем различни действия за справяне с тези рискове.

Примерите за деликатни събития включват събития със значително социално, културно или политическо въздействие, като например граждански кризи, природни бедствия, обществени здравни кризи, тероризъм и сродни дейности, конфликти или масови актове на насилие.

Примери за това, което забраняваме (неизчерпателни):

  • продукти или услуги, които експлоатират, отхвърлят или толерират деликатното събитие, включително спекулативно завишаване или изкуствено увеличаване на цените, което ограничава или не позволява достъп до жизненоважни продукти; продажба на продукти или услуги, от които може да има недостиг по време на деликатно събитие;
  • използване на ключови думи, свързани с деликатно събитие, в опит за привличане на допълнителен трафик;
  • твърдения, че жертви на деликатно събитие са отговорни за собствената си трагедия или подобни случаи на обвиняване на жертвите; твърдения, че жертви на деликатно събитие не заслужават обезщетение или подкрепа; твърдения, че жертви от определени държави носят отговорност за световна здравна криза или я заслужават.

(Публикувано на 9 януари 2024 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню