Mã khuyến mại

Chính sách là gì?

Đôi khi Google và các đối tác của chúng tôi phân phối mã khuyến mại cho quảng cáo Google Ads. Bạn chỉ có thể sử dụng các mã khuyến mại này để sử dụng tín dụng được áp dụng cho tài khoản Google Ads của mình. Điều khoản và điều kiện cho mỗi khuyến mại có thể thay đổi theo quốc gia hoặc theo chương trình khuyến mại, vì vậy vui lòng đảm bảo kiểm tra tất cả các chi tiết trong tài liệu khuyến mại. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã đưa vào danh sách các điều khoản và điều kiện chung dành cho mã khuyến mại của chúng tôi trong phần dưới đây.

Chính sách này khác nhau như thế nào giữa các quốc gia?

Nhấp vào quốc gia dưới đây để xem các điều khoản và điều kiện chung để sử dụng mã khuyến mại Google Ads.

Ví dụ:

Có thể chấp nhận Không thể chấp nhận
  • Mở một tài khoản Google Ads mới rồi sử dụng tín dụng khuyến mại mà bạn đã nhận được trong thư
  • Bán các tín dụng khuyến mại Google Ads
  • Sử dụng nhiều hơn một tín dụng khuyến mại cho mỗi khách hàng

Điều gì xảy ra nếu tôi vi phạm chính sách này?

  • Tạm ngưng tài khoản: Tài khoản có thể bị tạm ngưng nếu bạn có nhiều vi phạm hoặc một vi phạm nghiêm trọng. Nếu điều này xảy ra, tất cả các quảng cáo trong tài khoản bị tạm ngưng sẽ ngừng chạy và chúng tôi không thể chấp nhận quảng cáo từ bạn nữa. Bất kỳ tài khoản nào có liên quan cũng có thể bị tạm ngưng vĩnh viễn và các tài khoản mới của bạn có thể tự động bị tạm ngưng khi thiết lập. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn vẫn có câu hỏi về chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua liên kết bên dưới. Bạn sẽ được đưa đến biểu mẫu "Chấp thuận và chính sách quảng cáo" của chúng tôi nơi bạn có thể gửi thư cho chúng tôi về vấn đề của mình.

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?