Mã khuyến mại

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Chính sách này là gì?

Đôi khi, Google và các đối tác của chúng tôi phân phát mã khuyến mại cho Google Ads. Bạn có thể dùng các mã khuyến mại này để đổi lấy tín dụng áp dụng cho tài khoản Google Ads của bạn. Điều khoản và điều kiện cho mỗi chương trình khuyến mại có thể khác nhau theo quốc gia hoặc chương trình khuyến mại. Vì vậy, bạn nhớ xem xét toàn bộ thông tin chi tiết trong tài liệu về chương trình khuyến mại. Để bạn tiện theo dõi, chúng tôi đã đưa danh sách các điều khoản và điều kiện chung dành cho mã khuyến mãi của chúng tôi vào phần dưới đây.

Chính sách này khác nhau như thế nào giữa các quốc gia?

Hãy nhấp vào một quốc gia bên dưới để xem các điều khoản và điều kiện chung cho việc sử dụng mã khuyến mãi của Google Ads.

Ví dụ

Được chấp nhận Không được chấp nhận
  • Mở một tài khoản Google Ads mới để sử dụng tín dụng khuyến mại mà bạn nhận được trong thư
  • Bán các tín dụng khuyến mại của Google Ads
  • Dùng nhiều tín dụng khuyến mãi cho mỗi khách hàng

Điều gì xảy ra nếu tôi vi phạm chính sách này?

Tạm ngưng tài khoản: Tài khoản có thể bị tạm ngưng nếu bạn mắc nhiều lỗi vi phạm hoặc mắc một lỗi vi phạm nghiêm trọng. Nếu điều này xảy ra, toàn bộ quảng cáo trong tài khoản bị tạm ngưng sẽ ngừng chạy và chúng tôi không thể chấp nhận quảng cáo từ bạn nữa. Mọi tài khoản liên quan cũng có thể bị tạm ngưng vĩnh viễn và các tài khoản mới của bạn có thể tự động bị tạm ngưng khi thiết lập. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị treo

Thông tin liên hệ

Nếu bạn vẫn có câu hỏi về chính sách này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua liên kết bên dưới. Bạn sẽ được đưa đến biểu mẫu "Quy trình phê duyệt và chính sách về quảng cáo" của chúng tôi để thông báo cho chúng tôi về vấn đề của bạn.

Liên hệ với nhóm hỗ trợ Google Ads

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11034631339313608069
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067