จำกัดจำนวนโฆษณา

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

เราต้องการปกป้องความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ Google Ads จึงได้จำกัดจำนวนการแสดงของโฆษณาที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการละเมิดหรือมอบประสบการณ์ที่ไม่ดีแก่ผู้ใช้ นโยบายนี้บังคับใช้กับการแสดงโฆษณาในบางกรณีเท่านั้นตามรายละเอียดด้านล่าง ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ มีเพียงผู้ลงโฆษณาที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถแสดงโฆษณาได้โดยไม่จำกัด นโยบายนี้แยกจากการรับรองที่มีอยู่ของ Google ซึ่งห้ามไม่ให้ผู้ลงโฆษณาที่ไม่ได้รับการรับรองแสดงโฆษณาที่เฉพาะเจาะจง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีสิทธิ์แสดงโฆษณาได้ที่นี่

ทำไมผู้ลงโฆษณาจึงถูกจำกัดจำนวนโฆษณา

โฆษณาจากผู้ลงโฆษณาที่ไม่มีสิทธิ์จะถูกจำกัดในบางสถานการณ์เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่ผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีเมื่อโต้ตอบกับโฆษณาเหล่านี้ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นระหว่างผู้ใช้กับผู้ลงโฆษณาในแพลตฟอร์ม Google Ads หากผู้ลงโฆษณาไม่ได้โปรโมตโฆษณาตามสถานการณ์เหล่านี้ โฆษณาจะไม่ถูกจำกัดตามนโยบายนี้ เราใช้สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ในการพิจารณาว่าสถานการณ์ใดมีความเสี่ยงสูงในการละเมิดหรือทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี

 • ความคิดเห็นจากผู้ใช้
 • ความแพร่หลายของการละเมิด
 • แนวโน้มอุตสาหกรรม

ผู้ลงโฆษณาที่มีสิทธิ์คือใคร

การแสดงโฆษณาของผู้ลงโฆษณาที่มีสิทธิ์จะไม่ถูกจำกัดตามนโยบายนี้ Google จะใช้หลายปัจจัยตามตัวอย่างต่อไปนี้ในการพิจารณาและประเมินว่าผู้ลงโฆษณามีสิทธิ์หรือไม่

 • แอตทริบิวต์ของบัญชี
 • กิจกรรมและรายงานของผู้ใช้
 • ระยะเวลาการใช้บัญชี
 • การใช้รูปแบบโฆษณา
 • ประวัติการปฏิบัติตามนโยบาย
 • อุตสาหกรรมของผู้ลงโฆษณา
 • สถานะการยืนยันตัวตน

คุณทำสิ่งใดได้เพื่อให้ได้เป็นผู้ลงโฆษณาที่มีสิทธิ์

สร้างแคมเปญและครีเอทีฟโฆษณาต่อไปเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในแง่บวกในระหว่างที่เราประเมินบัญชีของคุณ ปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณา และหากบัญชีมีสิทธิ์ โปรดพิจารณาเริ่มต้นกระบวนการการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณา

ในระหว่างที่เราประเมินบัญชีของคุณ

ในระหว่างที่ผู้ลงโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นกับ Google และผู้ใช้เพื่อให้มีสิทธิ์ การแสดงโฆษณาอาจถูกจำกัดในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ด้านล่าง นโยบายนี้ไม่ได้ส่งผลให้โฆษณาไม่ได้รับอนุมัติ เราจะตรวจสอบและอัปเดตการจำกัดการแสดงโฆษณาของผู้ลงโฆษณาโดยอัตโนมัติในระหว่างที่ตรวจสอบบัญชีของคุณต่อไป ต้องขออภัยที่เราระบุเวลาที่แน่นอนของการจำกัดการแสดงโฆษณาไม่ได้

หากตรวจพบปัญหาหลังจากยกเลิกการจํากัด เราอาจต้องใช้การจำกัดอีกครั้งในระหว่างการประเมินเพิ่มเติม

จะทราบได้อย่างไรว่าบัญชีฉันได้รับการจำกัดหรือไม่

ผู้ลงโฆษณาที่ไม่มีสิทธิ์และมีจำนวนการแสดงผลอย่างมีนัยสำคัญตามขอบเขตของนโยบายนี้จะได้รับการแจ้งเตือนในบัญชี โฆษณาเดี่ยวจะยังคงได้รับอนุมัติ ในการอุทธรณ์ข้อจำกัดนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์มคำร้องจำกัดจำนวนโฆษณาให้เสร็จสมบูรณ์

ในระหว่างนี้ คุณยังคงเข้าถึงบัญชีได้อย่างเต็มรูปแบบ และโฆษณาจะถูกจำกัดในสถานการณ์ด้านล่างนี้เท่านั้น

ด้านล่างนี้คือสถานการณ์ที่โฆษณาอาจถูกจำกัด


ผู้ลงโฆษณาที่มีที่มีความสัมพันธ์กับแบรนด์ที่ไม่ชัดเจน รวมถึงโฆษณาทั่วไป

เราต้องการให้ผู้ใช้ทราบว่ากำลังโต้ตอบกับผู้ลงโฆษณารายใด ในหลายครั้ง ผู้ใช้อาจไม่ได้ค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงโฆษณา แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดเป็นพิเศษ แต่ในบางครั้งก็อาจมีแบรนด์นั้นๆ อยู่ในใจ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใด Google ก็ต้องการให้ผู้ลงโฆษณาแสดงตัวตนอย่างชัดเจนต่อผู้ใช้ที่เลือกเข้ามามีส่วนร่วม

แม้ผู้ลงโฆษณาอาจไม่ได้ตั้งใจทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดหรือสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นผู้อื่น แต่โฆษณาที่อ้างอิงแบรนด์อื่นและโฆษณาทั่วไปที่ไม่มีการกล่าวถึงแบรนด์เลยอาจก่อความสับสน ทำให้ผู้ใช้คิดว่ากำลังโต้ตอบกับผู้ลงโฆษณาที่ต้องการ ในกรณีเหล่านี้ Google อาจจำกัดการแสดงผลสำหรับทุกแบรนด์และโฆษณาทั่วไปสำหรับผู้ลงโฆษณารายนั้น

ตัวอย่าง (โดยสังเขป) ของการอ้างถึงแบบไม่ชัดเจนว่าแบรนด์มีความสัมพันธ์กับผู้ลงโฆษณา

 • การอ้างถึงชื่อของแบรนด์อื่นหรือความคล้ายคลึง (เช่น เป็นสายการบินหรือแผนกฝ่ายบริการลูกค้า) เพื่อโต้ตอบกับการหาแบรนด์นั้นของผู้ใช้
 • การอ้างถึงชื่อหรือแบรนด์ซึ่งคล้ายคลึงกันมากกับแบรนด์อื่นเพื่อโต้ตอบกับการค้นหาแบบทั่วไปของผู้ใช้ในอุตสาหกรรมนั้น (เช่น เทคโนโลยี การท่องเที่ยว การบริการลูกค้า)
 • สถานการณ์ที่ผู้ใช้มีเหตุที่ทำให้เชื่อได้ว่ากำลังโต้ตอบอยู่กับแบรนด์อื่น
 • การใช้โลโก้ของแบรนด์โดยผู้ลงโฆษณาที่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์

ตัวอย่าง (โดยสังเขป) ของโฆษณาทั่วไปที่อาจไม่ชัดเจน

 • ผู้ใช้กำลังค้นหาแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการแบบเจาะจงแต่พบโฆษณาที่ไม่มีแบรนด์จากบุคคลที่สาม

วิธีที่ช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องตัวตนในครีเอทีฟโฆษณาและลดการจำกัดจำนวนโฆษณา

 • ปักหมุดโดเมนของคุณ (เช่น mydomain.com) ไว้ในด้านหน้าของหัวข้อโฆษณา โดยเฉพาะในกรณีที่คุณเป็นผู้ลงโฆษณารายใหม่หรือผู้ใช้ไม่ค่อยรู้จักคุณ (หมายเหตุ: โฆษณาหรือแคมเปญบางประเภทอาจไม่สามารถปักหมุดโดเมน คุณจึงเข้าถึงฟีเจอร์เหล่านั้นไม่ได้ชั่วคราว)
 • ปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณา
 • ออย่าใช้ชื่อหรือโลโก้ของแบรนด์อื่นในครีเอทีฟโฆษณาของคุณ และใส่แบรนด์ของคุณไว้อย่างชัดเจนในโฆษณา
 • หลีกเลี่ยงไม่ให้โฆษณาและหน้า Landing Page มีข้อความที่ธรรมดาเกินไป
 • หลีกเลี่ยงการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยไม่แสดงเอกลักษณ์ของแบรนด์อย่างชัดเจน
 • หากมีสิทธิ์ ให้ดำเนินการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาให้เสร็จสมบูรณ์
 • สร้างแคมเปญและครีเอทีฟโฆษณาต่อไปเพื่อรวบรวมการโต้ตอบในแง่บวกจากผู้ใช้เพื่อให้เราประเมินบัญชีของคุณได้ดีขึ้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก