Nội dung cập nhật đối với chính sách của Google Ads (tháng 8 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 11 năm 2023, Google sẽ cập nhật chính sách để giới hạn số lượt hiển thị trong một số trường hợp phân phát quảng cáo có nhiều khả năng gây ra việc sử dụng sai mục đích hoặc trải nghiệm kém cho người dùng. Trong các trường hợp này, chỉ những nhà quảng cáo đủ tiêu chuẩn mới có thể chạy quảng cáo mà không bị giới hạn.

Google có thể giới hạn quảng cáo của những nhà quảng cáo chưa đủ tiêu chuẩn khi họ có mối quan hệ không rõ ràng với thương hiệu được đề cập trong quảng cáo, hoặc khi họ hiển thị quảng cáo chung chung không có thương hiệu nào. Mặc dù nhà quảng cáo có thể không cố ý gây hiểu lầm cho người dùng hoặc trình bày sai về bản thân mình, nhưng các trường hợp này có thể khiến người dùng nhầm lẫn rằng họ đang tương tác với nhà quảng cáo mà họ muốn. Tuy những quảng cáo này có thể không vi phạm chính sách của Google Ads, nhưng chúng có nhiều khả năng gây ra việc sử dụng sai mục đích hoặc trải nghiệm kém cho người dùng. Do đó, một số nhà quảng cáo sẽ bị giới hạn khả năng chạy quảng cáo dựa trên thương hiệu và quảng cáo chung chung trong thời gian họ xây dựng uy tín với Google và người dùng để trở thành nhà quảng cáo đủ tiêu chuẩn.

Quảng cáo của nhà quảng cáo đủ tiêu chuẩn sẽ không bị giới hạn theo chính sách này. Để đủ tiêu chuẩn, nhà quảng cáo phải được đánh giá theo nhiều tiêu chí, chẳng hạn như: các thuộc tính của tài khoản, mức độ hoàn thiện của tài khoản, quá trình tuân thủ chính sách và trạng thái xác minh danh tính. Hãy tham khảo chính sách về trạng thái Bị giới hạn phân phát quảng cáo để tìm hiểu thêm.

Xin lưu ý rằng chính sách này tách biệt với các giấy chứng nhận hiện tại của Google, trong đó nghiêm cấm nhà quảng cáo chưa được chứng nhận phân phát các loại quảng cáo cụ thể. Tìm hiểu thêm về điều kiện chạy quảng cáo

(Đăng vào tháng 8 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính