עדכון למדיניות של Google Ads (אוגוסט 2023)

Google מספקת גרסאות מתורגמות של המאמרים במרכז העזרה, אבל התוכן של המדיניות שלנו אמור להיות זהה בכל הגרסאות. אנחנו אוכפים את המדיניות לפי נוסח הגרסה באנגלית. כדי לקרוא את המאמר הזה בשפה אחרת, השתמשו בתפריט הנפתח שבתחתית הדף.

בנובמבר 2023, Google תעדכן את המדיניות שלה במטרה להגביל את החשיפות בתרחישים מסוימים של הצגת מודעות. מדובר בתרחישים שיש בהם פוטנציאל גבוה יותר לניצול לרעה של המשתמשים או לפגיעה בחוויית המשתמש. בתרחישים האלה, רק מפרסמים שעומדים בדרישות יוכלו להציג מודעות ללא הגבלה.

יכול להיות ש-Google תגביל את הצגת המודעות של מפרסמים שלא עומדים בדרישות במקרים שבהם הקשר בין המפרסם למותג שמצוין במודעה לא ברור, או אם המודעות שהם מציגים כלליות מדי וחסרות מיתוג. אומנם יכול להיות שהמפרסם לא התכוון להטעות את המשתמשים או להציג מצג שווא, אבל בתרחישים כאלה משתמשים יכולים לחשוב שהם למעשה באינטראקציה עם מפרסם אחר שהם רוצים לקנות ממנו. יש סבירות מסוימת שהמודעות האלה לא מפירות את המדיניות של Google Ads, אבל הסיכוי לניצול לרעה של המשתמשים או לפגיעה בחוויית המשתמש במקרים כאלה גבוה יותר. לכן בתרחישים כאלה נגביל את האפשרות של המפרסמים להציג מודעות ממותגות וכלליות עד שיתפתחו יחסי אמון בינם לבין Google ובינם לבין המשתמשים והם יוכיחו שהם עומדים בדרישות לפרסום.

הצגת המודעות של מפרסמים שעומדים בדרישות לא תוגבל במסגרת המדיניות הזו. כדי לעמוד בדרישות, מפרסמים יצטרכו לעבור בדיקה של Google שתתבסס על קריטריונים כמו: מאפייני החשבון, בשלות החשבון, היסטוריית העמידה בתנאי המדיניות וסטטוס אימות הזהות של המפרסם. מידע נוסף זמין במדיניות בנושא הגבלות על הצגת מודעות.

חשוב: המדיניות הזו לא קשורה לכל מדיניות אחרת של Google בנושא אישור להצגת מודעות שלפיה אסור למפרסמים שלא קיבלו אישור להציג מודעות מסוימות. מידע נוסף על כשירות להצגת מודעות

(פורסם באוגוסט 2023)

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי