Ενημέρωση για τις πολιτικές του Google Ads (Αύγουστος 2023)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Νοέμβριο του 2023 η Google θα ενημερώσει τις πολιτικές της, ώστε να ισχύσουν περιορισμοί για εμφανίσεις σε συγκεκριμένα σενάρια προβολής διαφημίσεων που παρουσιάζουν υψηλότερες πιθανότητες πρόκλησης κατάχρησης ή ανεπαρκούς εμπειρίας για τους χρήστες μας. Σε αυτά τα συγκεκριμένα σενάρια, μόνο οι διαφημιζόμενοι που πληρούν τα κριτήρια θα μπορούν να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους χωρίς περιορισμούς.

Η Google ενδέχεται να θέτει περιορισμούς για τις διαφημίσεις διαφημιζομένων που δεν πληρούν τα κριτήρια, όταν η σχέση μεταξύ του διαφημιζομένου και της επωνυμίας που αναφέρεται στη διαφήμιση είναι ασαφής ή όταν υπάρχουν γενικές διαφημίσεις χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο καθιέρωσης επωνυμίας. Παρά το ότι ένας διαφημιζόμενος μπορεί να μην έχει πρόθεση να παραπλανήσει σκόπιμα έναν χρήστη ή να υιοθετήσει ο ίδιος παραπλανητικές περιγραφές στις διαφημίσεις του, τα σενάρια αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση στον χρήστη, με αποτέλεσμα να θεωρήσει ότι αλληλεπιδρά με τον διαφημιζόμενο που επιθυμεί. Αν και αυτές οι διαφημίσεις μπορεί να μην παραβαίνουν τις πολιτικές του Google Ads, είναι πιθανότερο να προκαλέσουν κατάχρηση ή ανεπαρκή εμπειρία για τους χρήστες μας. Συνεπώς, ορισμένοι διαφημιζόμενοι θα έχουν περιορισμένη δυνατότητα προβολής διαφημίσεων επωνυμίας και γενικών διαφημίσεων, καθώς οικοδομούν μια σχέση εμπιστοσύνης με την Google και τους χρήστες μας για να καταστούν διαφημιζόμενοι που πληρούν τα κριτήρια.

Για τις διαφημίσεις των διαφημιζομένων που πληρούν τα κριτήρια δεν θα ισχύουν οι περιορισμοί της παρούσας πολιτικής. Προκειμένου να καταστούν διαφημιζόμενοι που πληρούν τα κριτήρια, οι εν λόγω διαφημιζόμενοι θα αξιολογούνται βάσει πολλών κριτηρίων, όπως τα εξής: χαρακτηριστικά λογαριασμού, ωριμότητα λογαριασμού, ιστορικό συμμόρφωσης με τις πολιτικές και κατάσταση επαλήθευσης ταυτότητας. Ανατρέξτε στην πολιτική Περιορισμένη προβολή διαφημίσεων, για να μάθετε περισσότερα.

Λάβετε υπόψη ότι η παρούσα πολιτική είναι ξεχωριστή από τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις της Google που απαγορεύουν την προβολή συγκεκριμένων διαφημίσεων από μη πιστοποιημένους διαφημιζομένους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την καταλληλότητα προβολής διαφημίσεων

(Δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2023)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού