Nội dung cập nhật chính sách về Sản phẩm và dịch vụ tài chính (tháng 8 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 8 năm 2023, Google sẽ cập nhật Chính sách về sản phẩm và dịch vụ tài chính để nghiêm cấm quảng cáo về các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp ở Đan Mạch. Sau đây là một số ví dụ về các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp sẽ bị nghiêm cấm theo chính sách mới này:

  • Hợp đồng chênh lệch (CFD)
  • Đặt cược chênh lệch tài chính
  • Giao dịch ngoại hối giao ngay và các hình thức sản phẩm đầu cơ liên quan

Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi chính sách mới cập nhật này từ ngày 31 tháng 8 năm 2023.

(Đăng vào tháng 8 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính