Uppdateringar av annonsering om finansiella tjänster i Italien och Turkiet (augusti 2023)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Vi inför nya verifieringskrav för särskilda annonsörer av finansiella tjänster

Google uppdaterar sin policy för finansiella produkter och tjänster med nya verifieringskrav för annonsörer inriktade på Italien eller Turkiet. Policyn börjar tillämpas den 1 november 2023 och tillämpas fullt ut efter cirka sex till åtta veckor. Efter att policyn har trätt i kraft får annonsörer som inte har slutfört den nya verifieringsprocessen inte längre visa annonser om finansiella tjänster i dessa länder. Google har tidigare infört krav på verifiering för finansiella tjänster i Australien, Brasilien, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Portugal, Singapore, Spanien, Taiwan och Förenade kungariket.

Observera att också byråer och andra Google Ads-kunder som hanterar annonskampanjer för berörda annonsörers räkning måste verifiera sig.

Annonsörer som vill annonsera om finansiella tjänster i Italien eller Turkiet efter den 1 november och som är direkt underställda ett regleringsorgan för finansiella tjänster (”Första part” eller ”Auktoriserad annonsör”) måste (1) inhämta verifiering via vår externa efterlevnadspartner G2 och därefter (2) ansöka hos Google om verifiering för finansiella tjänster. Som ett led i G2:s verifieringsprocess blir annonsörerna ombedda att uppge information om exempelvis vilken typ av finansiella tjänster de tillhandahåller, om de innehar licens för att tillhandahålla dessa tjänster och sitt registreringsnummer. Annonsörer måste kunna uppvisa att relevant regleringsorgan för finansiella tjänster direkt har gett dem tillstånd att tillhandahålla finansiella tjänster eller att de är undantagna från detta krav. Efter att annonsörerna har verifierats av G2 måste de ansöka hosGoogle om verifiering för finansiella tjänster med den unika verifieringskod som de fick från G2.

Annonsörer som tillhandahåller eller marknadsför finansiella tjänster med tillstånd från en Första part eller Auktoriserad annonsör men som inte direkt har auktoriserats av ett regleringsorgan för att tillhandahålla finansiella tjänster (”Godkända tredjepartsannonsörer”) kan inte ansöka om verifiering. I stället måste en Första part eller Auktoriserad annonsör ansöka om verifiering för deras räkning.

Vår partner för efterlevnadskontroll, G2, inleder handläggningen av ansökningar om verifiering för finansiella tjänster den 31 augusti 2023.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de nya verifieringskraven för finansiella tjänster och för att påbörja verifieringen.

Läs igenom denna policyuppdatering för att avgöra om någon av dina annonser omfattas av policyn. Påbörja och slutför i så fall verifieringen eller ta bort sådana annonser innan kravet träder i kraft.

(Upplagt i augusti 2023)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny