Aktualizácia pravidiel pre finančné produkty a služby v Taliansku a Turecku (august 2023)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Zavádzame nové podmienky overenia pre určitých inzerentov v oblasti finančných služieb

Spoločnosť Google aktualizuje pravidlá pre finančné produkty a služby s cieľom zaviesť nové podmienky overenia pre inzerentov zacieľujúcich na Taliansko alebo Turecko. Tieto pravidlá začneme presadzovať 1. novembra 2023 a môže prejsť približne šesť až osem týždňov, kým ich budeme presadzovať v plnom rozsahu. Keď tieto pravidlá nadobudnú účinnosť, inzerenti, ktorí neprejdú úspešne novým procesom overenia, už v týchto krajinách nebudú môcť zobrazovať reklamy na finančné služby. Spoločnosť Google už zaviedla podmienky overenia pre oblasť finančných služieb v Austrálii, Brazílii, Francúzsku, Indii, Indonézii, Nemecku, Portugalsku, Singapure, Spojenom kráľovstve, Španielsku a na Taiwane.

Upozorňujeme, že overenie budú musieť získať aj agentúry a iní zákazníci služby Google Ads spravujúci reklamné kampane v mene dotknutých inzerentov.

Ak chcú inzerenti, ktorí sú priamo regulovaní („Prvá strana“ alebo „Oprávnení inzerenti“) regulačným úradom pre finančné služby, zobrazovať po 1. novembri reklamy na finančné služby v Taliansku alebo Turecku, musia (1) získať overenie prostredníctvom nášho externého partnera pre zabezpečenie dodržiavania pravidiel, spoločnosť G2, a potom (2) požiadať o overenie spoločnosťou Google pre oblasť finančných služieb. V rámci procesu overenia, ktorý realizuje spoločnosť G2, spoločnosť G2 požiada inzerentov okrem iného o poskytnutie informácií o type finančných služieb, ktoré poskytujú, či majú licenciu na ich poskytovanie, a o uvedenie ich registračného čísla. Inzerenti musia preukázať, že príslušný regulačný úrad pre finančné služby im priamo udelil oprávnenie vykonávať činnosť v oblasti finančných služieb alebo že sa na nich na základe výnimky táto požiadavka nevzťahuje. Po overení spoločnosťou G2 budú inzerenti musieť požiadať spoločnosť Google o overenie pre oblasť finančných služieb pomocou jedinečného overovacieho kódu, ktorý dostanú od spoločnosti G2.

Inzerenti, ktorí poskytujú alebo propagujú finančné služby so súhlasom Prvej strany alebo Oprávneného inzerenta, ale ktorí nie sú priamo oprávnení regulačným úradom poskytovať finančné služby („Schválení inzerenti tretích strán“), nemôžu požiadať o overenie. O overenie musí v ich mene požiadať Prvá strana alebo Oprávnený inzerent.

Spoločnosť G2, náš partner pre zabezpečenie dodržiavania pravidiel, začne spracúvať žiadosti o overenie pre oblasť finančných služieb 31. augusta 2023.

Ak sa chcete dozvedieť viac o nových podmienkach overenia pre oblasť finančných služieb a iniciovať overenie, navštívte nasledujúce odkazy.

Prečítajte si túto aktualizáciu pravidiel a zistite, či sa na niektoré z vašich reklám tieto pravidlá nevzťahujú. Ak také reklamy nájdete, iniciujte a absolvujte overenie alebo ich odstráňte skôr, ako sa začnú tieto pravidlá presadzovať.

(Uverejnené v auguste 2023)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka