Aktualizacja zasad dotyczących reklam usług finansowych w Turcji i we Włoszech (sierpień 2023 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Wprowadzamy nowe wymagania weryfikacyjne obowiązujące określonych reklamodawców promujących usługi finansowe

Google zaktualizuje zasady dotyczące produktów i usług finansowych, aby wprowadzić nowe wymagania weryfikacyjne obowiązujące reklamodawców kierujących reklamy na Turcję lub Włochy. Zasady wejdą w życie 1 listopada 2023 r., a zaczniemy je w pełni egzekwować po 6–8 tygodniach od tej daty. Reklamodawcy, którzy nie ukończą zaktualizowanego procesu weryfikacji, nie będą mogli kontynuować wyświetlania reklam usług finansowych w wymienionych krajach. Jakiś czas temu firma Google wprowadziła wymóg weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w Australii, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Indiach, Indonezji, Niemczech, Portugalii, Singapurze, na Tajwanie i w Wielkiej Brytanii.

Przypominamy, że agencje oraz inni klienci Google Ads zarządzający kampaniami reklamowymi w imieniu reklamodawców, których dotyczą te wymagania, muszą także przejść weryfikację.

Aby po 1 listopada reklamować usługi finansowe w Turcji lub we Włoszech, reklamodawcy bezpośrednio podlegający krajowemu organowi regulacyjnemu ds. usług finansowych („Reklamodawcy oferujący własne usługi” lub „Upoważnieni reklamodawcy”) muszą: 1) przejść weryfikację przeprowadzaną przez naszego zewnętrznego partnera ds. zgodności, firmę G2, a następnie 2) przesłać do Google prośbę o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych. W ramach procesu weryfikacji firma G2 zapyta reklamodawców m.in. o numer rejestracyjny, rodzaj świadczonych usług finansowych i posiadaną licencję na świadczenie tych usług. Reklamodawcy muszą wykazać, że posiadają odpowiednie zezwolenie na świadczenie usług finansowych wydane przez organ regulacyjny ds. usług finansowych lub że są zwolnieni z obowiązku spełnienia tego wymogu. Po przejściu weryfikacji przeprowadzanej przez firmę G2 reklamodawcy muszą przesłać do Google prośbę o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych. W zgłoszeniu tym muszą podać unikalny kod weryfikacyjny otrzymany od firmy G2.

Reklamodawcy, którzy oferują lub promują usługi finansowe za zgodą Reklamodawcy oferującego własne usługi lub Upoważnionego reklamodawcy, ale nie uzyskali bezpośrednio upoważnienia organu regulacyjnego na świadczenie takich usług („Zatwierdzeni reklamodawcy zewnętrzni”) nie mogą przesłać prośby o weryfikację. Musi to zrobić w ich imieniu Reklamodawca oferujący własne usługi lub Upoważniony reklamodawca.

Nasz partner ds. zgodności, firma G2, rozpocznie przetwarzanie wniosków o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych 31 sierpnia 2023 r.

Aby dowiedzieć się więcej o nowych wymaganiach związanych z weryfikacją na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych i rozpocząć ten proces, kliknij odpowiedni link poniżej.

Zapoznaj się z aktualizacją zasad i sprawdź, czy dotyczy ona Twoich reklam. Jeśli tak jest, rozpocznij i przeprowadź weryfikację lub usuń takie reklamy przed wejściem zaktualizowanych zasad w życie.

(Opublikowano w sierpniu 2023 r.)

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne