Здравеопазване и лекарства – контрол на раждаемостта и болести, предавани по полов път

Правилата на Google Ads за здравеопазването и лекарствата ще се променят в началото на август 2011 г. С промяната рекламите, които популяризират контрол на раждаемостта и обсъждане на ХИВ или болести, предавани по полов път, ще бъдат категоризирани като подходящи за всички възрасти. Промяната ще важи за повечето държави. Взехме това решение, за да могат тези реклами да се показват пред по-широка аудитория.
(Публикувано на 19 юли 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?