Nội dung cập nhật chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc (tháng 10 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 10 năm 2023, Google sẽ cập nhật hai nội dung trong chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc của Google Ads:

  • Nội dung của chính sách Bán thuốc kê đơn sẽ được cập nhật để làm rõ phạm vi, và chính sách này sẽ được đổi tên thành Dịch vụ thuốc kê đơn. Nội dung cập nhật này sẽ không làm thay đổi cơ chế thực thi chính sách này của Google. Trang chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc sẽ được cập nhật để thể hiện nội dung mới vào ngày 10 tháng 10 năm 2023.
  • Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc dành riêng cho Pháp. Theo đó, các nhà cung cấp dịch vụ y tế từ xa được LegitScript chứng nhận sẽ được phép quảng bá dịch vụ ở Pháp. Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi chính sách này từ ngày 10 tháng 10 năm 2023.

Trang chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc sẽ được cập nhật để thể hiện nội dung sau:

Dịch vụ thuốc kê đơn

Google hạn chế quảng cáo về dịch vụ có liên quan đến việc kê đơn, cấp phát và bán thuốc kê đơn trên mạng. Các doanh nghiệp thuộc phạm vi áp dụng chính sách này bao gồm nhưng không giới hạn ở hiệu thuốc trực tuyến và nhà cung cấp dịch vụ y tế từ xa.

Để xác định xem nhà quảng cáo có đang quảng bá các dịch vụ như vậy hay không, chúng tôi dựa trên một số yếu tố, chẳng hạn như nội dung của quảng cáo, trang web hoặc ứng dụng, cũng như các sản phẩm hoặc dịch vụ mà nhà quảng cáo cung cấp. Để đảm bảo an toàn cho người dùng và vì nhiều lý do khác, chúng tôi áp dụng chính sách này theo phương châm "cẩn tắc vô ưu", nhất là đối với những trang đích liên kết/đề cập đến nội dung có thể diễn giải theo bất kỳ cách nào là đang thực hiện hoặc tạo điều kiện cho việc kê đơn thuốc, cấp phát hay bán thuốc trên mạng.

Quốc gia

Google chỉ cho phép quảng cáo một số dịch vụ liên quan đến thuốc kê đơn ở những quốc gia sau: Úc, Áo, Brazil, Canada, Trung Quốc, Cộng hoà Séc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hong Kong, Israel, Nhật Bản, Kenya, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Nga, Slovakia, Thuỵ Điển, Đài Loan, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Vui lòng xem mục dành riêng cho từng quốc gia trong chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc để biết chi tiết các loại dịch vụ được phép quảng bá, cũng như yêu cầu cần đáp ứng ở từng quốc gia.

Từ khoá

Theo chính sách này, Google chỉ cho phép các nhà quảng cáo được chứng nhận đặt giá thầu cho từ khoá có chứa thuật ngữ thuốc của thuốc kê đơn ở những quốc gia sau: Úc, Áo, Canada, Cộng hoà Séc, Đan Mạch, Đức, Israel, Nhật Bản, Kenya, New Zealand, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Slovakia, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Giấy chứng nhận

Nhà quảng cáo phải được Google chứng nhận thì mới có thể phân phát quảng cáo về dịch vụ thuốc kê đơn – xem cách đăng ký ở bên dưới. Các yêu cầu để được cấp giấy chứng nhận sẽ khác nhau tuỳ theo quốc gia – xem quy định hạn chế theo quốc gia cụ thể cho những quốc gia mà bạn lên kế hoạch quảng cáo.

Mục dành riêng cho từng quốc gia trong chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc sẽ được cập nhật để thể hiện thay đổi đối với chính sách dành riêng cho Pháp:

Pháp

Sản phẩm

Được phép?

Dịch vụ thuốc kê đơn

có, đã xác nhận Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo dịch vụ y tế từ xa của những nhà cung cấp được công nhận theo Chương trình giám sát và chứng nhận nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của LegitScript. Chương trình này cấp giấy chứng nhận về dịch vụ y tế từ xa cho những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ qua mạng và hỗ trợ kê đơn thuốc. Nhà quảng cáo không được phép quảng bá thuốc kê đơn trong quảng cáo, trang đích và từ khoá.

Tìm hiểu thêm hoặc đăng ký xin cấp giấy chứng nhận LegitScript.

Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Xem cách đăng ký.

Trong trường hợp nhà quảng cáo vi phạm chính sách này, Google sẽ đưa ra cảnh báo trước khi tạm ngưng tài khoản. Nếu phải tạm ngưng tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ gửi cảnh báo trước ít nhất 7 ngày.

(Đăng vào tháng 8 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính