Актуализации на правилата за здравеопазването и лекарствените средства (октомври 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През октомври 2023 г. ще има две актуализации на правилата на Google Ads за здравеопазването и лекарствените средства:

  • Езикът на правилата за продажба на лекарствени средства, отпускани с рецепта, ще бъде актуализиран така, че да се изяснява обхватът им, а името на правилата ще бъде променено на „Услуги, свързани с лекарствени средства, отпускани с рецепта“. Актуализацията няма да промени прилагането от страна на Google на тези правила. Страницата с правилата за здравеопазването и лекарствените средства ще бъде актуализирана така, че да отразява новия изказ, на 10 октомври 2023 г.
  • Правилата за здравеопазването и лекарствените средства за Франция ще бъдат актуализирани, за да могат сертифицирани от LegitScript доставчици на дистанционна медицина да популяризират услугите си във Франция. Ще започнем да прилагаме тези правила на 10 октомври 2023 г.

Страницата с правилата за здравеопазването и лекарствените средства ще бъде актуализирана така, че да отразява следния изказ:

Услуги, свързани с лекарствени средства, отпускани с рецепта

Google ограничава популяризирането на услуги, свързани с онлайн предписване, отпускане и продажба на лекарствени средства с рецепта. Бизнесите, които попадат в обхвата на тези правила, включват, без изброяването да е изчерпателно, онлайн аптеките и доставчиците на дистанционна медицина.

Установяваме дали рекламодател популяризира подобни услуги въз основа на няколко фактора, като съдържанието на рекламите, сайта или приложението Ви, както и продуктите или услугите, които предлагате. От съображения за безопасност на потребителите и поради други причини сме предпазливи при прилагането на тези правила, по-специално по отношение на целевите страници, които водят до или препращат към съдържание, което изглежда, че представлява или улеснява онлайн предписване, разпространение и продажба на лекарствени средства.

Държави

Google допуска популяризирането на някои услуги, свързани с лекарствени средства, отпускани с рецепта, само в следните държави: Австралия, Австрия, Бразилия, Германия, Дания, Израел, Канада, Кения, Китай, Мексико, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Обединеното кралство, Португалия, Русия, САЩ, Словакия, Тайван, Франция, Хонконг, Чехия, Швеция, Япония. Моля, проверете раздела за съответната държава в правилата за здравеопазването и лекарствените средства за подробности относно типовете услуги, които могат да бъдат популяризирани, и изискванията във всяка държава.

Ключови думи

Съгласно тези правила Google допуска сертифицираните рекламодатели да оферират за ключови думи, съдържащи термини за лекарствени средства, отпускани с рецепта, само в следните държави: Австралия, Австрия, Германия, Дания, Израел, Канада, Кения, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Обединеното кралство, Португалия, САЩ, Словакия, Чехия и Япония.

Сертифициране

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани от Google, за да показват реклами за услуги, свързани с лекарствени средства, отпускани с рецепта – вижте как да кандидатствате по-долу. Изискванията за сертифициране се различават за отделните държави. Проверете ограниченията за съответните държави за всяка държава, в която планирате да рекламирате.

Изискванията за отделните държави в правилата за здравеопазването и лекарствените средства ще бъдат актуализирани така, че да отразяват промяна в правилата за Франция:

Франция

Продукт

Допуска ли се?

Услуги, свързани с лекарствени средства, отпускани с рецепта

да, потвърдено Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на услуги за дистанционна медицина от доставчици, акредитирани от програмата LegitScript за сертифициране и контрол на търговци на здравни продукти, която предлага сертифициране за дистанционна медицина на бизнеси, предоставящи виртуални здравни услуги, и улеснява предписването на лекарства. В рекламите, целевите страници и ключовите си думи рекламодателите не могат да популяризират лекарствени средства, отпускани с рецепта.

Научете повече или кандидатствайте за сертифициране от LegitScript.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила.

(Публикувано през август 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню