Aktualizácia požiadaviek na reklamy v službe YouTube (august 2023)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Google bude 15. augusta aktualizovať požiadavky na reklamy v službe YouTube.

Touto aktualizáciou sa zlepšuje usporiadanie stránky a objasňujú sa spôsoby, ktorými môžu inzerenti podať odvolanie proti zamietnutiu, ak veria, že ich zamietnuté reklamy sú v súlade s požiadavkami na reklamy v službe YouTube. Toto objasnenie nebude mať vplyv na súčasné presadzovanie pravidiel. Nemusíte podniknúť žiadne ďalšie kroky.

Prečítajte si viac v článku Požiadavky na reklamy v službe YouTube dostupnom v službe Google Ads.

(Uverejnené v júli 2023)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka