Ενημέρωση στις Απαιτήσεις διαφημίσεων για το YouTube (Αύγουστος 2023)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Στις 15 Αυγούστου, η Google θα ενημερώσει τις Απαιτήσεις διαφημίσεων για το YouTube.

Αυτή η ενημέρωση βελτιώνει την οργάνωση της σελίδας και διευκρινίζει τις διαδρομές μέσω των οποίων οι διαφημιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης για μια απόρριψη, αν θεωρούν ότι οι διαφημίσεις που απορρίφθηκαν συμμορφώνονται με τις Απαιτήσεις διαφημίσεων για το YouTube. Η διευκρίνιση αυτή δεν θα επηρεάσει την τρέχουσα υποχρεωτική εφαρμογή των απαιτήσεων. Δεν απαιτείται πρόσθετη ενέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Απαιτήσεις διαφημίσεων για το YouTube στο Google Ads.

(Δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2023)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού