Ενημέρωση της πολιτικής του Google Ads για την επαλήθευση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο (Ιούλιος 2023)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η Google θα ενημερώσει την πολιτική για την επαλήθευση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να απαιτείται μια επαφή από την εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) που ζητά την προσθήκη επαλήθευσης στον λογαριασμό Google Ads ο οποίος υποβάλλει αίτηση επαλήθευσης. Οι επαφές πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA).

(Δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2023)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού