Nội dung cập nhật đối với chính sách về Cờ bạc và trò chơi (tháng 7 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2023, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách về Cờ bạc và trò chơi của Google Ads dành riêng cho Brazil. Chúng tôi sẽ bắt đầu chấp nhận quảng cáo của các nhà cung cấp Dịch vụ cá cược thể thao và Môn thể thao ảo hằng ngày.

Chỉ những nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc được Google chứng nhận mới được phép chạy quảng cáo nội dung cờ bạc nhắm đến Brazil.

Sản phẩm Được phép? Thông tin chi tiết
Cờ bạc trực tuyến No issues detected and positive check mark icon Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo những nội dung cờ bạc trực tuyến sau đây, miễn là các hoạt động này đã được cơ quan quản lý hoạt động cờ bạc của Brazil cấp phép:

  • Xổ số
  • Đua ngựa
  • Các trang web cung cấp thông tin hoặc thông tin so sánh về các dịch vụ cờ bạc khác được cấp phép ở Brazil, nhưng không tự cung cấp các hoạt động cờ bạc yêu cầu giấy phép. Các trang web này có thể cung cấp đường liên kết đến dịch vụ cờ bạc không do trang web tổng hợp điều hành hoặc kiểm soát.

Google cho phép quảng cáo những nội dung cờ bạc trực tuyến sau đây, miễn là các hoạt động này đáp ứng yêu cầu đối với việc đăng ký:

  • Cá cược thể thao
Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Hãy xem cách đăng ký.
Trò chơi trực tuyến không phải đánh bạc No issues detected and positive check mark icon Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép các quảng cáo quảng bá Môn thể thao ảo hằng ngày.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Các nhà quảng cáo phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận.

Trang chính sách về Cờ bạc và trò chơi sẽ được cập nhật khi chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2023.

(Đăng vào tháng 7 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính