Ενημέρωση στο πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων (Ιούνιος 2023)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Ιούνιο του 2023, η Google θα ενημερώσει το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων, ώστε να είναι σαφέστερο και πιο ευανάγνωστο. Αυτή η ενημέρωση έγινε, προκειμένου να επεξηγηθούν λεπτομερέστερα οι προθεσμίες της διαδικασίας επαλήθευσης και να προστεθούν λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της ροής επαλήθευσης εντός προϊόντος για διαφημιστικές εταιρείες.

Δεν υπάρχουν αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής και στην εφαρμογή του προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένων.

(Δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουνίου 2023)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού