Nội dung cập nhật đối với Chính sách về cờ bạc và trò chơi (tháng 5 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Ngày 23 tháng 6 năm 2023: Nội dung cập nhật về danh mục nội dung liên quan đến cờ bạc: Nội dung cập nhật này sẽ xoá thông tin tham chiếu đến sòng bạc thực tế khỏi nội dung cập nhật trước đó.

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2023, Google sẽ cập nhật Chính sách về cờ bạc và trò chơi dành riêng cho Bỉ cho phù hợp với những thay đổi gần đây đối với luật pháp địa phương. Thông tin dưới đây sẽ thay thế nội dung chính sách hiện tại, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29 tháng 6 năm 2023:

Bỉ

Sản phẩm Được phép? Thông tin chi tiết?
Cờ bạc trực tuyến No issues detected and positive check mark icon Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo những hoạt động cờ bạc trực tuyến sau đây, miễn là nhà quảng cáo là nhà tổ chức được cấp phép đã đăng ký với Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) và cung cấp giấy phép hợp lệ:

  • Xổ số
  • Trò chơi đánh bạc trực tuyến
  • Trò chơi bingo trực tuyến
  • Cờ bạc trực tuyến
  • Cá cược thể thao

Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Tham khảo cách đăng ký tại đây.

Các nhà quảng cáo phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận.

Trang Chính sách về cờ bạc và trò chơi sẽ được cập nhật khi chính sách này có hiệu lực.

(Đăng vào tháng 5 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính