Актуализации на правилата относно хазарт и игри (май 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

23 юни 2023 г.: Актуализация на категорията съдържание, свързана с хазарт: Премахва се споменаването на физически съществуващи казина от предходната актуализация.

На 29 юни 2023 г. Google ще актуализира отнасящите се до Белгия положения в правилата си относно хазарт и игри, за да отрази скорошни промени в местното законодателство. От тази дата изложеното по-долу ще замени настоящия текст на правилата:

Белгия

Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт No issues detected and positive check mark icon Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, при условие че рекламодателят е лицензиран оператор, регистриран в Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), и предостави валиден лиценз:

  • лотарии;
  • онлайн казино игри;
  • онлайн бинго;
  • онлайн хазарт;
  • спортни залагания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте тук как да кандидатствате.

Рекламодателите трябва да кандидатстват за сертифициране.

Страницата с правилата относно хазарт и игри ще бъде актуализирана, когато правилата влязат в сила.

(Публикувано през май 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню