Πώς χρησιμοποιείται ο αυτοματισμός στην εποπτεία περιεχομένου

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι διαφημίσεις υποβάλλονται σε διαδικασία ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι συμμορφώνονται με τις πολιτικές του Google Ads και, κατά συνέπεια, ότι παραμένουν ασφαλείς και κατάλληλες για όλους. Οι περισσότερες διαφημίσεις ελέγχονται εντός μίας εργάσιμης ημέρας.

Χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό AI και μη αυτόματης αξιολόγησης της Google, για να εντοπίσουμε και να καταργήσουμε διαφημίσεις που παραβαίνουν τις πολιτικές μας και είναι επιβλαβείς για τους χρήστες και το συνολικό οικοσύστημα του Google Ads. Οι τεχνολογίες επιβολής λήψης μέτρων μπορεί να χρησιμοποιούν το Google AI, βάσει των αποφάσεων των αναθεωρητών, προκειμένου να προστατεύουν τους χρήστες μας και να διατηρούν ασφαλείς τις διαφημιστικές πλατφόρμες. Το περιεχόμενο που παραβαίνει τις πολιτικές είτε καταργείται από το Google AI είτε, όπου απαιτείται πιο λεπτομερής προσδιορισμός, επισημαίνεται για περαιτέρω έλεγχο από εκπαιδευμένους χειριστές και αναλυτές, οι οποίοι διεξάγουν αξιολογήσεις περιεχομένου που ενδέχεται να μην είναι εύκολο να διεξαχθούν μόνο από τους αλγορίθμους, για παράδειγμα επειδή απαιτείται κατανόηση του πλαισίου της διαφήμισης. Τα αποτελέσματα αυτών των μη αυτόματων ελέγχων χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να βοηθήσουν στη δημιουργία δεδομένων εκπαίδευσης, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των μοντέλων μηχανικής εκμάθησης.

Κατά τον έλεγχο περιεχομένου ή λογαριασμών, προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν παραβαίνουν τις πολιτικές μας, λαμβάνουμε υπόψη πολλές πληροφοριές για να πάρουμε μια απόφαση, όπως είναι το περιεχόμενο του δημιουργικού ([π.χ. κείμενο διαφημίσεων, λέξεις-κλειδιά, εικόνες και βίντεο), καθώς και τον προορισμό της συσχετισμένης διαφήμισης. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη πληροφορίες λογαριασμού (π.χ., ιστορικό παραβάσεων πολιτικής) και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από μηχανισμούς αναφορών (όπου ισχύει) και την έρευνά μας.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού