Aktualizácia pravidiel pre finančné produkty a služby (máj 2023)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V júli 2023 spoločnosť Google aktualizuje pravidlá pre finančné produkty a služby s cieľom objasniť rozsah inzerovania služieb správy záväzkov a požiadavky na ich inzerovanie.

Inzerenti ponúkajúci služby správy záväzkov, ktorí zacieľujú na Španielsko, môžu od 28. júla 2023 inzerovať tieto služby, keď spĺňajú nasledujúce požiadavky a sú certifikovaní spoločnosťou Google.

Španielsko (služby správy záväzkov)

Spoločnosť Google povoľuje reklamy na služby správy záväzkov zacielené na Španielsko, ak je inzerent a poskytovateľ týchto služieb registrovaný na Ministerstve spravodlivosti ako správca konkurznej podstaty. Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité zablokovanie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred zablokovaním účtu vás na túto skutočnosť upozorníme.

(Uverejnené v máji 2023)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
7948038326347562434
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067