Актуализиране на правилата за финансови продукти и услуги (май 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През юли 2023 г. Google ще актуализира правилата за финансови продукти и услуги, за да изясни обхвата и изискванията за рекламиране на услуги за помощ при задлъжнялост.

От 28 юли 2023 г. рекламодателите, предлагащи услуги за помощ при задлъжнялост и насочващи към Испания, може да рекламират тези продукти и услуги, когато отговарят на следните изисквания и са сертифицирани от Google.

Испания (Услуги за помощ при задлъжнялост)

Google допуска реклами, популяризиращи услуги за помощ при задлъжнялост и насочващи към Испания, при условие че рекламодателят и доставчикът на такива услуги е регистриран като администратор по обявяване в несъстоятелност от Министерството на правосъдието. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила.

(Публикувано през май 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню