Nội dung cập nhật đối với chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc (tháng 6 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 6 năm 2023, Google Ads sẽ cập nhật chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc để làm rõ các quy định hạn chế đối với thuốc thú y kê đơn có ít khả năng bị con người lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích. Hiện tại, nhà quảng cáo có thể sử dụng một nhóm các thuật ngữ thuốc thú y kê đơn đã được phê duyệt trước trong những quảng cáo nhắm đến các phân khúc đối tượng trong quảng cáo được cá nhân hoá, như danh sách tái tiếp thị. Trong lần thay đổi này, theo chính sách Quảng cáo được cá nhân hoá, nhà quảng cáo sẽ có thể sử dụng thuật ngữ thuốc thú y kê đơn khi thuốc đó và các thành phần được liệt kê chỉ dành cho động vật và có ít khả năng bị con người lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích.

Chúng tôi sẽ duy trì các quy định hạn chế hiện tại đối với thuật ngữ thuốc thú y kê đơn thuộc chính sách Chăm sóc sức khoẻ và thuốc:

Thuật ngữ thuốc thú y bị hạn chế

Đối với những chiến dịch nhắm đến Canada hoặc Hoa Kỳ, Google hạn chế việc sử dụng các thuật ngữ thuốc thú y kê đơn khi thuốc đó chỉ dành cho động vật và có ít khả năng bị con người lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích. Những loại thuốc thú y kê đơn có nhiều khả năng bị con người lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích phải tuân thủ chính sách Thuật ngữ thuốc bị hạn chế. Mặc dù không cần được chứng nhận để phân phát quảng cáo, bạn vẫn phải được chứng nhận để có thể nhắm mục tiêu theo từ khoá là thuật ngữ thuốc thú y kê đơn tại Canada và Hoa Kỳ. Hãy xem cách đăng ký.

(Đăng vào tháng 6 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính