Aktualizácia pravidiel pre zdravotnú starostlivosť a liečivá (jún 2023)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V júni 2023 budú aktualizované pravidlá služby Google Ads pre zdravotnú starostlivosť a liečivá. Spresnia sa v nich obmedzenia týkajúce sa veterinárnych liekov na predpis, ktoré nepodliehajú zneužívaniu ľuďmi ani inému zneužívaniu. V súčasnosti inzerenti môžu používať malú skupinu predbežne schválených výrazov označujúcich veterinárne lieky na predpis v reklamách zacielených na segmenty publika prispôsobenej reklamy, ako sú remarketingové zoznamy. Vďaka tejto aktualizácii inzerenti budú môcť v súlade s pravidlami prispôsobenej reklamy používať výrazy označujúce veterinárne lieky na predpis v prípadoch, keď sú príslušné lieky a uvedené prísady určené na použitie na zvieratách a nepodliehajú zneužívaniu ľuďmi ani inému zneužívaniu.

Táto aktualizácia zachová existujúce obmedzenia pre výrazy označujúce veterinárne lieky na predpis podľa pravidiel pre zdravotnú starostlivosť a liečivá:

Vyhradené výrazy označujúce veterinárne lieky

V prípade kampaní zacieľujúcich na Kanadu alebo Spojené štáty spoločnosť Google obmedzuje používanie výrazov označujúcich veterinárne lieky na predpis, keď sú tieto lieky určené na použitie na zvieratách a nepodliehajú zneužívaniu ľuďmi ani inému zneužívaniu. Na veterinárne lieky na predpis, ktoré podliehajú zneužívaniu ľuďmi alebo inému zneužívaniu, sa vzťahujú pravidlá pre vyhradené liekové výrazy. Na zobrazovanie reklám certifikáciu nepotrebujete. Certifikáciu však musíte mať, ak chcete zacieľovať na kľúčové slová obsahujúce výrazy označujúce veterinárne lieky na predpis v Kanade a Spojených štátoch. Ako podať žiadosť

(Uverejnené v júni 2023)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka