Nội dung cập nhật đối với Chính sách về cờ bạc và trò chơi (tháng 5 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 2 tháng 5 năm 2023, Google sẽ cập nhật Chính sách về cờ bạc và trò chơi dành riêng cho Ấn Độ cho phù hợp với những thay đổi gần đây trong luật pháp địa phương. Theo đó, chúng tôi sẽ thay đổi các chính sách của mình để không cho phép nội dung cờ bạc sau đây nhắm đến Tamil Nadu, và các thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức:

Sản phẩm Được phép? Thông tin chi tiết
Nội dung có liên quan đến cờ bạc dấu x màu đỏ Không được phép Google không cho phép những nội dung liên quan đến cờ bạc trong danh sách sau đây:
  • Cờ bạc theo địa điểm hay cờ bạc tại một cơ sở cụ thể.
Trò chơi trực tuyến không phải đánh bạc No issues detected and positive check mark icon Được phép

Google cho phép quảng bá các môn Thể thao ảo hằng ngày, miễn là quảng cáo không quảng bá bất kỳ hình thức cờ bạc trực tuyến nào khác. Quảng cáo Môn thể thao ảo hằng ngày không được phép nhắm đến những tiểu bang sau:

  • Andhra Pradesh, Assam, Nagaland, Odisha, Sikkim và Telangana.
Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Hãy xem cách đăng ký.
Trò chơi đánh bạc trực tuyến No issues detected and positive check mark icon Được phép

Google không cho phép quảng bá bất kỳ trò chơi đánh bạc trực tuyến nào ngoại trừ bài Rummy.

Google Ads cho phép quảng cáo bài Rummy nhắm đến Ấn Độ, miễn là quảng cáo đó không quảng bá cho bất kỳ hình thức cờ bạc trực tuyến nào khác. Ngoài ra, quảng cáo bài Rummy không được nhắm đến những tiểu bang sau:

  • Andhra Pradesh, Assam, Nagaland, Odisha, Sikkim, Tamil Nadu và Telangana.

Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Hãy xem cách đăng ký.

 

(Đăng vào tháng 5 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính