​עדכון במדיניות בנושא מוצרים או שירותים מסוכנים (אפריל 2023)

Google מספקת גרסאות מתורגמות של המאמרים במרכז העזרה, אבל התוכן של המדיניות שלנו אמור להיות זהה בכל הגרסאות. אנחנו אוכפים את המדיניות לפי נוסח הגרסה באנגלית. כדי לקרוא את המאמר הזה בשפה אחרת, השתמשו בתפריט הנפתח שבתחתית הדף.

ביולי 2023 נעדכן את המדיניות של Google Ads בנושא מוצרים או שירותים מסוכנים ונוסיף אליה מודעות למוצרים שמכילים סיכון מיידי ומוכח, שלא תוקן, למוות או לפציעה ושפורסמו לגביהם הודעות ייעוץ לצרכנים או ריקול. נתחיל לאכוף את המדיניות המעודכנת ב-3 ביולי.

הפרות של המדיניות הזו לא יובילו להשעיה מיידית של החשבון ללא אזהרה מוקדמת. אזהרה תינתן 7 ימים לפחות לפני השעיית החשבון.

עליכם לעיין במדיניות המעודכנת הזו כדי לראות אם יש לכם מודעות שהיא חלה עליהן, ואם כן עליכם להסיר אותן לפני 3 ביולי 2023.

(פורסם באפריל 2023)

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי