Beleid voor weergave van randen van advertenties van derden

Het Google Ads-beleid inzake weergave van randen van advertenties van derden wordt begin juli 2011 gewijzigd. Vanaf dan mogen advertenties zonder rand worden weergegeven zolang de achtergrond en de kanten van de advertentie niet effen van kleur zijn en gemakkelijk te onderscheiden zijn van de inhoud van de uitgever. De wijziging geldt voor alle landen. We hebben deze beslissing genomen om ons beleid voor andere advertentie-indelingen dan tekstadvertenties te vereenvoudigen. Nadat het nieuwe beleid van kracht is geworden, worden de vereisten voor de weergave van advertenties van derden bijgewerkt om deze wijziging te weerspiegelen.
(Gepubliceerd op 21 juni 2011)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?