Grænser for tredjepartsannoncevisning

Google Ads-politikken om grænser for tredjepartsannoncevisning vil blive ændret i begyndelsen af juli 2011. Vi ændrer politikken, således at annoncer uden en grænse kan vises, så længe annoncens baggrund og kanter ikke er en dækkende farve og nemt kan skelnes fra udgiverens indhold. Ændringen gælder for alle lande. Vi har truffet denne beslutning for at forenkle vores politikker om formater, der ikke er tekstannoncer. Når den nye politik er trådt i kraft, opdateres vores krav til tredjepartsannoncevisning i overensstemmelse med ændringen.
(Offentliggjort den 21. juni 2011)

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?