Vores a la publicació d'anuncis de tercers

La política de Google Ads sobre les vores a la publicació d'anuncis de tercers es modificarà a principis de juliol de 2011. Canviarem la política per permetre la publicació d'anuncis sense vora, sempre que el fons i els marges de l'anunci no siguin d'un color sòlid i que es distingeixin fàcilment del contingut de l'editor. El canvi afectarà tots els països. Hem pres aquesta decisió per simplificar les nostres polítiques dels formats d'anuncis que no són de text. Un cop la política nova tingui efecte, els nostres requisits de publicació d'anuncis de tercers s'actualitzaran a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 21 de juny de 2011)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?