Malware

Het Google Ads-beleid inzake malware wordt rond midden juli gewijzigd. We formaliseren ons beleid door adverteerders meer informatie te geven over wat ze kunnen doen als ze dit beleid schenden. Deze wijziging geldt voor alle landen. We hebben deze beslissing genomen om ons beleid inzake malware duidelijker te maken voor adverteerders. De pagina met de beleidsbeschrijving wordt bijgewerkt om deze wijziging te weerspiegelen.
(Gepubliceerd op 29 juni 2011)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?