Злонамерен софтуер

Правилата на Google Ads за злонамерения софтуер ще бъдат актуализирани около средата на юли. Официализираме правилата си, като даваме на рекламодателите повече информация за това, какво да правят, ако се случи да ги нарушат. Тази промяна ще важи за всички държави. Взехме това решение, за да изясним по-добре правилата си за злонамерения софтуер на рекламодателите. Страницата с описание на правилата ще бъде актуализирана, за да отрази промяната.
(Публикувано на 29 юни 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?