Ενημερώσεις στο πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων (Απρίλιος 2023)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Ένα υποσύνολο διαφημιζομένων ενδέχεται να πληρούν τα κριτήρια για να υποβάλουν οικειοθελώς την επαλήθευση της ταυτότητάς τους, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη λειτουργία Πληροφορίες επιχείρησης, η οποία επιτρέπει στους διαφημιζομένους να χρησιμοποιούν ένα όνομα και ένα λογότυπο επιχείρησης στις διαφημίσεις αναζήτησης που προβάλλουν. Οι διαφημιζόμενοι που πληρούν τα κριτήρια για αυτό το πρόγραμμα, θα δουν μια επιλογή στον λογαριασμό τους στο Google Ads για να ολοκληρώσουν την επαλήθευση διαφημιζομένου και έτσι να αξιοποιήσουν αυτήν τη λειτουργία. Δεν προβλέπεται προθεσμία και δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για τη μη ολοκλήρωση ή τη μη εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτού του προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένων.

(Δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2023)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού