Nội dung cập nhật về Chính sách sản phẩm hoặc dịch vụ nguy hiểm (tháng 3 năm 2023)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2023, Google sẽ cập nhật chính sách về sản phẩm hoặc dịch vụ nguy hiểm để cấm quảng cáo các sản phẩm có nồng độ natri nitrit cao hơn 10%.  

(Đăng vào tháng 3 năm 2023)


 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067