Ενημέρωση της πολιτικής για επικίνδυνα προϊόντα ή υπηρεσίες (Μάρτιος 2023)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η Google θα ενημερώσει πολιτική της για επικίνδυνα προϊόντα ή υπηρεσίες, με την οποία θα απαγορευτεί η διαφήμιση προϊόντων με περιεκτικότητα σε συμπυκνωμένο νιτρώδες νάτριο άνω του 10%, από τις 23 Μαΐου και έπειτα.  

(Δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2023)


 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού