Център за правила на Google Ads: Нов облик и оформление

Правилата ни за Google Ads скоро ще имат нов облик и оформление. Освен това ще преименуваме секцията с правилата в нашия Помощен център на „Център за правила на Google Ads: Изисквания за рекламиране с Google Ads“. Тези промени се основават на отзиви, които получихме от рекламодателите, и целта ни е да направим правилата си по-ясни и лесни за откриване за тях. Промените ще са налице на всички езици около средата на юли.
(Публикувано на 27 юни 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?