Aktualizácia pravidiel služby Google Ads pre finančné produkty a služby (marec 2023)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Dňa 30. mája 2023 spoločnosť Google aktualizuje svoje pravidlá overenia pre finančné produkty a služby. Cieľom je obmedziť oprávnenosť získať overenie pre určité služby na správu pohľadávok, ako sú služby kompenzácie podvodov. Keď tieto pravidlá nadobudnú účinnosť, o overenie budú môcť požiadať iba služby na správu pohľadávok, ktoré sú poskytovateľom finančných služieb s licenciou na správu pohľadávok, orgánom verejnej správy, neziskovou organizáciou alebo poskytovateľom právnych služieb, respektíve konajú v mene týchto subjektov.

(Uverejnené v marci 2023)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka