Актуализиране на правилата на Google Ads за финансови продукти и услуги (март 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

На 30 март 2023 г. Google ще актуализира правилата за потвърждаване за рекламиране на финансови продукти и услуги, за да ограничи допустимостта за получаване на потвърждаване за определени услуги за управление на искове, като например услуги за обезщетяване при измами. След като правилата влязат в сила, на условията за потвърждаване ще отговарят само услуги за управление на искове, които са или действат от името на доставчици на финансови услуги, лицензирани за управление на искове, правителствени организации, неправителствени организации или доставчици на правни услуги.

(Публикувано през март 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню