Aktualizácia pravidiel pre dokumenty a úradné služby orgánov verejnej správy týkajúca sa subjektov s oprávnením na registráciu vozidiel v Kalifornii (február 2023)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Pred už oznámenou aktualizáciou pravidiel služby Google Ads pre dokumenty a úradné služby orgánov verejnej správy a s okamžitou účinnosťou bude spustený pilotný projekt so skupinou inzerentov, ktorí majú od štátu Kalifornia oprávnenie na spracúvanie registrácie vozidiel v jeho mene. Títo inzerenti môžu zobrazovať reklamy propagujúce tieto služby, na poskytovanie ktorých majú oprávnenie.

Keď koncom marca nadobudne účinnosť aktualizácia pravidiel pre dokumenty a úradné služby orgánov verejnej správy, tieto subjekty s oprávnením od orgánov verejnej správy budú môcť naďalej inzerovať dokumenty a úradné služby orgánov verejnej správy za predpokladu, že spĺňajú naše požiadavky na certifikáciu a absolvujú povinný proces certifikácie.

(Uverejnené vo februári 2023)


 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka