Актуализация на правилата за документи и официални услуги на публичната администрация, отнасящи се до упълномощени юридически лица за регистриране на автомобили в Калифорния (февруари 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Преди да влезе в сила съобщената по-рано актуализация на правилата на Google Ads за документи и официални услуги на публичната администрация, стартирайки незабавно, ще бъде проведена пилотна програма с група рекламодатели, упълномощени от щата Калифорния да извършват от негово име дейности по регистриране на автомобили. Тези рекламодатели може да показват реклами на услугите, за които са упълномощени.

Когато актуализацията на правилата за документи и официални услуги на публичната администрация влезе в сила в края на март, на тези упълномощени от правителството юридически лица ще продължи да е разрешено да рекламират такива документи и официални услуги, при условие че изпълняват изискванията ни за сертифициране и завършат необходимия процес на сертифициране.

(Публикувано през февруари 2023 г.)


 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню