Uppdatering av policyn Otillåten användning av annonsnätverket (februari 2023)

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I maj 2023 delas Google Ads-policyn Skadlig eller oönskad programvara upp i tre separata policyer: Skadlig programvara, Utsatta webbplatser och Oönskad programvara. Vi börjar tillämpa dessa policyer den 9 maj 2023 och de tillämpas fullt ut efter cirka fyra veckor. Fram till dess att policyerna träder i kraft fortsätter Google att tillämpa vår nuvarande policy gällande skadlig programvara.

Vad ändras?

  • Skadlig programvara: Policyn begränsas till att förbjuda avsiktlig distribution av skadlig programvara som kan skada eller ge obehörig åtkomst till en dator, en enhet eller ett nätverk. Förbudet gäller dina annonser och eventuell programvara som din webbplats eller app antingen står värd för eller länkar till, oavsett om programvaran marknadsförs genom Googles annonseringsnätverk eller inte. Överträdelser av policyn Skadlig programvara betraktas som allvarliga.
  • Utsatt webbplats: En utsatt webbplats är en webbplats eller destination vars kod har manipulerats eller hackats så att den gynnar tredje part utan ägarens eller operatörens kännedom, ofta på ett sätt som skadar webbplatsanvändarna. Dina annonser får inte använda destinationer som har äventyrats eller hackats. Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av.
  • Oönskad programvara: Annonser och destinationer som bryter mot Googles policy för oönskad programvara är inte tillåtna. Överträdelser av denna policy leder inte till att kontot stängs av omedelbart utan föregående varning. En varning utfärdas minst sju dagar innan kontot stängs av.

Läs igenom denna policyuppdatering för att avgöra om någon av dina annonser omfattas av policyn. Ta i så fall bort sådana annonser före den 9 maj 2023.

(Upplagt i februari 2023)

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny