Aktualizácia pravidiel proti zneužívaniu reklamnej siete (február 2023)

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

V máji 2023 sa pravidlá služby Google Ads proti škodlivému alebo nechcenému softvéru rozdelia na troje samostatných pravidiel pre tieto oblasti: škodlivý softvér, napadnuté webové stránky a nechcený softvér. Tieto pravidlá začneme presadzovať 9. mája 2023, pričom potrvá približne štyri týždne, než ich budeme presadzovať v plnom rozsahu. Spoločnosť Google bude naďalej presadzovať súčasné pravidlá proti malvéru, kým tieto zmeny pravidiel nenadobudnú účinnosť.

Čo sa mení

  • Škodlivý softvér: Rozsah pravidiel proti škodlivému softvéru sa zúži tak, aby zakazovali zámernú distribúciu škodlivého softvéru alebo malvéru, ktorý môže počítaču, zariadeniu alebo sieti uškodiť, prípadne k nim získať neoprávnený prístup. Tento zákaz sa vzťahuje na vaše reklamy a akýkoľvek softvér, ktorý hostíte alebo na ktorý odkazujete na svojich webových stránkach alebo vo svojej aplikácii, a to bez ohľadu na to, či sa daný softvér propaguje prostredníctvom reklamnej siete spoločnosti Google. Porušenie pravidiel proti škodlivému softvéru sa bude odteraz považovať za hrubé porušenie.
  • Napadnuté webové stránky: Napadnuté webové stránky sú webové stránky alebo cieľ, s ktorých kódom sa manipulovalo alebo bol hacknutý, aby fungoval spôsobom, ktorý prinesie prospech tretej strane bez vedomia vlastníka alebo prevádzkovateľa webových stránok či cieľa. Daný spôsob fungovania často uškodí používateľom webových stránok. Vaše reklamy nesmú používať ciele, ktoré sú napadnuté alebo hacknuté. Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité zablokovanie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred zablokovaním účtu vás na túto skutočnosť upozorníme.
  • Nechcený softvér: Reklamy a ciele, ktoré porušujú pravidlá spoločnosti Google proti nechcenému softvéru, nie sú povolené. Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité zablokovanie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred zablokovaním účtu vás na túto skutočnosť upozorníme.

Prečítajte si túto aktualizáciu pravidiel a zistite, či niektoré z vašich reklám neporušujú príslušné pravidlá. Ak takéto reklamy nájdete, odstráňte ich do 9. mája 2023.

(Uverejnené vo februári 2023)

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka