Ενημέρωση στην πολιτική κατάχρησης του δικτύου διαφημίσεων (Φεβρουάριος 2023)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Μάιο του 2023, η πολιτική για κακόβουλο ή ανεπιθύμητο λογισμικό του Google Ads θα χωριστεί σε τρεις ξεχωριστές πολιτικές: Κακόβουλο λογισμικό, Παραβιασμένοι ιστότοποι και Ανεπιθύμητο λογισμικό. Η επιβολή αυτών των πολιτικών θα ξεκινήσει στις 9 Μαΐου 2023, ενώ η πλήρης επιβολή θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια περίπου 4 εβδομάδων. Έως ότου να εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές πολιτικής, η Google θα εξακολουθεί να επιβάλει την τρέχουσα πολιτική περί κακόβουλου λογισμικού.

Τι αλλάζει

  • Κακόβουλο λογισμικό: Το εύρος της πολιτικής κακόβουλου λογισμικού περιορίζεται στην απαγόρευση της σκόπιμης διανομής κακόβουλου λογισμικού ή κακόβουλου προγράμματος που μπορεί να βλάψει ή να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κάποιον υπολογιστή, συσκευή ή δίκτυο. Αυτή η απαγόρευση ισχύει για τις διαφημίσεις σας και για οποιοδήποτε λογισμικό το οποίο φιλοξενείται στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας ή προς το οποίο παρέχει συνδέσμους ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας, ανεξάρτητα από το αν το λογισμικό προωθείται μέσω του διαφημιστικού δικτύου της Google. Η παράβαση της πολιτικής κακόβουλου λογισμικού θα θεωρείται πλέον κατάφωρη παράβαση.
  • Παραβιασμένοι ιστότοποι: Παραβιασμένος ιστότοπος είναι ένας ιστότοπος ή προορισμός, ο κώδικας του οποίου έχει παραποιηθεί ώστε να ενεργεί με τρόπους που ωφελούν κάποιο τρίτο μέρος χωρίς ο κάτοχος ή ο χειριστής του ιστοτόπου ή του προορισμού να το γνωρίζει και συχνά με τρόπο που βλάπτει τους χρήστες του ιστοτόπου. Δεν επιτρέπεται οι διαφημίσεις σας να χρησιμοποιούν προορισμούς που είναι παραβιασμένοι ή στους οποίους έχει γίνει εισβολή. Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας.
  • Ανεπιθύμητο λογισμικό: Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις και προορισμοί που παραβαίνουν την πολιτική ανεπιθύμητου λογισμικού της Google. Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας.

Μελετήστε αυτήν την ενημέρωση πολιτικής, προκειμένου να διαπιστώσετε αν κάποιες από τις διαφημίσεις σας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής και, εάν εμπίπτουν, καταργήστε τις συγκεκριμένες διαφημίσεις πριν τις 9 Μαΐου 2023.

(Δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2023)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού